11 Aralık 2010 Cumartesi

bellek-içgörü-zeka

BELLEK

Kısa bir süre önce, birkaç hafta ve ay içinde ya da yıllar önce yaşanmış yaşantı ve bilgiler belleğimize geçirilerek saklanır. Gerektiği yerde anımsanır. Genelde nörolojik bozukluklarda bellek (kayıt, saklama, anımsama) bozukluğu görülür.
A- Unutma (Amnesia): Geçmiş yaşantıları anımsamada tam ya da kismi yetersizlik. OLaydan sonrasını (anterograde), olaydan öncesini (retrograde) unutma türünde olabilir.
B- Çarpık Anımsama (Paramnesia):
1- Yanlış tanıma (false recognition, fausse reconnaisance)
2- Gerçek, yaşanmış olaylara yanlış eklemeler yapma (retrospective falsification)
3- Öykü uydurma (Confabulation): Bilinç dışı istek ve dürtülerle bellek boşluklarını, gerçek ya da düşsel olaylarla doldurma.
4- Deja vu - Deja entendu: Daha önce görmediği,duymadığı şeyleri duyduğunu, gördüğünü söyleme
5- Jamais vu - Jamais entendu: Gördüğü ya da duyduğu nesne yada olayları görmediğini, duymadığını söyleme.
6- Deja pense: Daha önce hiç düşünmediği söylemediği düşünceleri,düşündüğünü söyleme
C- Bellek ve anımsamada artış (hyperamnesia)
D- Düşsel İmge (Eidetic Image): Hemen hemen varsanısal canlılıkta görsel bellek.
E- Ekran belleği (Screen memory): Acı dolu bir anıyı bilinçli dayanılabilir bir biçimde anımsama
F- Kesintili Bellek (Lethologica): Bir adı ya da bir sıfatı geçici süre anımsayamama.

ZEKA

Zeka yaşantı ve bilgileri anlama, kavrama, öğrenme, belleğinde tutma, gerektiğinde anımsayabilme, öğrendiklerini kullanabilme, yargılama, bildikleriyle yeni sorunları çözebilme, yeni beceriler edinebilme ve yaratıcılık yetisi olarak tanımlanabilir.
A- Zeka Geriliği
1- Hafif zeka geriliği(moron - debil)Z.B.(IQ)=50-70
2- Orta zeka geriliği(imbecile)Z.B.(IQ)=35-49(3-7yaş)
3- Ağır zeka geriliği(idiot) Z.B.(IQ)=20-34(1-3 yaş)
4- Derin zeka geriliği Z.B.(IQ)=0-19 (0-1 yaş)
B- Bunama (Dementia): Beyin göze ve dokularındaki yıpranma ve yıkım sonucu ortaya çıkan anlıksal (entellektüel) yetilerdeki gerileme ve bozukluktur.
C- Yalancı demans (Pseudodementia): Organik kökene bağlı olmayan demansa benzeyen klinik özelliklerin bulunduğu bir durum; sıklıkla depresyonda görülür.
D- Somut Düşünme (Concrete Thinking): Sözcük, kavram ve tümceleri, atasözü ve deyimleri olduğu gibi anlama, yorumlayamama çocukluk döneminde doğaldır, büyümeyle koşut soyut düşünce yetisi gelişir. Şizofrenik psikozlarda soyut düşünceden somut düşünceye gerileme olur.
E- Soyut Düşünme (Abstract thinking): Çok boyutlu, kapsamlı düşünme; gördüğü ve duyduğu olayları bilimsel ve nesnel ölçülerde yorumlayabilme yetisi

(Insight)

Yakınma ve belirtilerin gösterdiği davranışları, gerçeğe uygun bir biçimde tanıyabilme, yorumlayabilme, geçmiş yaşantı ve sorunları ile olası bağlantılarını kurabilme yetisi.
A- Tanımsal içgörü (Intellectual insight): Gerçekten inanarak, kabullenerek değil kuramsal ve bilişsel düzeyde bir içgörü.
B- Gerçek İçgörü: Davranışları ile duygu ve düşünceleri arasında uyumlu, gerçek, nesnel, bilimsel ilişki kurabilme sorunlarını ve sorunlarda kendi payını görebilme yetisi.
C- İçgörü Azlığı (Impaired insight): Yadsıma, yansıtma, ussallaştırma savunma düzeneklerini yoğun kullanarak davranış ve tepkimelerinin gerçek, nesnel yüzünü anlamakta, yorumlamakta güçlük
YARGILAMA (Judgement)

Bir olayı, bir durumu gerçeğe uygun bir biçimde değerlendirebilme ve karar verebilme yetisi
A- Eleştirisel Yargılama (Critical judgement)
B- Kendiliğinden Yargılama (Automatic judgement)
C- Yargı Bozukluğu (Impaired judgement): Yanlış, eksik yargılama

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder